Jeg tilbyder bl. meget andet...

Somatic Experiencing - Traumeheling.
Den kropslige og psykiske balance kan genvindes efter Kriser, Chok og Traumer.

Overvældende oplevelser som vold, overgreb, tab, ulykker, sygdom, operationer, fald og familiære/sociale kriser påvirker kroppen og nervesystemet.


Eller er dit liv præget af stress, angst, fobier, uro, usikkerhed, irritation og nervøsitet.


Lider du af fysiske/psykiske smerter, spændinger, træthed, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, depressionstilstande, hukommelsesvanskeligheder eller posttraumatisk stressreaktion (PTSD). Eller er der personer eller begivenheder, som du har svært ved at slippe, så det er vanskeligt at leve dit liv mere helt og nærværende.

 

Det er muligt at hele følgerne af tab, kriser, chok og traumer, uanset om de er akutte eller ligger langt tilbage i tiden.

Chok og traumatiske oplevelser bliver ofte fastfrosset i organismen, hvilket får os til at reagere som om faren stadig er til stede.

Vi oplever os måske konstant på vagt eller føler os hjælpeløse og overvældede. Det påvirker vores udfoldelse og livsglæde og dermed evnen til at leve det liv, vi gerne vil leve.

Med SE-metoden er det muligt at frigøre de instinktive reaktioner, der er fastfrosset i kroppen.


Terapeuten guider en sanseproces via kroppens følte fornemmelser, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance og mere liv.

SE-metoden er udviklet af amerikaneren Dr. Peter Levine, Ph.D i medicinsk biofysik og psykologi og er kendt i Danmark for bogen: Væk Tigeren. (Borgen 1998) og Helbredelse af Traumer. (Borgen 2006).


Peter Levine udviklede metoden bl.a. ud fra iagttagelse af dyrs instinktive måde at frigøre sig fra den overvældende energi, der ophobes i kroppen i livsfarlige situationer.
Vi mennesker besidder de samme naturlige instinkter, som kan anvendes til at hele eftervirkningerne af chok og traumer.

Jeg er under efteruddannelse i SE-metoden siden 2007.

Kontakt
Dorthe Mejlhede

Ring på telefon:

61 67 69 09

 

eller skriv til Dorthes mail.

 

Læs mere... 

Klik her for at læse om hvem jeg er
Til forside
Klik her for at se hvad jeg tilbyder
Klik her for at kontakte os
 

Psykolog, Aut.


Telefon: 61 67 69 09

E-mail: post@dorthemejlhede.dk

Kontonummer: 9070-1627401295

dansk psykolog forening